Legea defineşte topografia unui circuit integrat ca fiind dispunerea tridimensională - oricare ar fi expresia sa - a unor elemente ale unui circuit integrat, din care cel puţin unul este un element activ, şi a tuturor interconexiunilor sau a unei părţi din interconexiunile circuitului integrat sau o astfel de dispunere tridimensională pregătită pentru fabricarea circuitului integrat. Potrivit legii speciale de protecţie a topografiilor circuitelor integrate, sunt protejate doar topografiile originale. Sunt originale potrivit legii, topografiile care constituie rezultatul efortului intelectual al creatorilor lor şi care, la data când au fost create, nu erau uzuale pentru creatorii de topografii şi pentru fabricanţii de circuite integrate.