Legea defineşte topografia unui circuit integrat ca fiind dispunerea tridimensională - oricare ar fi expresia sa - a unor elemente ale unui circuit integrat, din care cel puţin unul este un element activ, şi a tuturor interconexiunilor sau a unei părţi din interconexiunile circuitului integrat sau o astfel de dispunere tridimensională pregătită pentru fabricarea circuitului integrat. Potrivit legii speciale de protecţie a topografiilor circuitelor integrate, sunt protejate doar topogra ...