Orientarea unei firme către cerinţele pieţei este o condiţie obligatorie pentru existenţa acesteia cu atat mai mult in actuala conjunctura economica in care dorinta omenirii intr-o viata mai buna s-a transformat intr-a cursa fara sfarsit pe un traseu plin de obstacole catre un ideal conturat de necesitatea stringenta de a solutiona cu prioritate problemele lumii contemporane.

Soluţiile problemelor actuale în ceea ce priveste criza energetica, poluarea mediului înconjurator, creşterea speranţei de viaţa prin abordarea unor noi produse şi tehnici de tratament medical, eficientizarea domeniului agriculturii, creşterea randamentului industriei producatoare de maşini prin reducerea costurilor îşi pot găsi rezolvarea în rezultatele cercetării si în perfecţionarea mecanismelor de transfer de tehnologie.

Un rol deosebit de important în soluţionarea acestei probleme îl are BREVETUL DE INVENTIE care alături de celelalte titluri de proprietate industrialî conferă titularilor şi succesorilor un drept exclusiv de exploatare a invenţiei brevetate dar şi garanţia că posedă o tehnologie avansată, performantă care să se constituie într-un avantaj concurenţial decisiv.

Avantajele care rezulta din valorificarea brevetelor de invenţie sunt:

-poziţia puternică pe piaţa şi avantajul asupra firmelor concurente prin prisma dreptului exclusiv de exploatare

-profit şi randament superior al investiţiilor

-accesul la tehnologie şi la noi pieţe de desfacere prin transfer tehnologic

-diminuarea riscurilor de contrafacere

-creşterea capacitaţii de atragere a fondurilor la costuri reduse

-posibilitatea reală şi eficientă de lupta împotriva competitorilor neloiali

În sensul celor dezvoltate mai sus firma noastră îsi propune în cadrul serviciilor de cercetari documentare să furnizeze clienţilor informaţiile necesare şi tehnicile de valorificare a acestora astfel încat clientul să fie în măsură să ia decizia cea mai potrivită cu privire la strategia de dezvoltare a companiei sale pe termen mediu şi lung.

Pentru a selecta şi identifica informaţiile cu cel mai mare grad de selecţie şi care să poată fi utilizate cu randament maxim în situaţia de fapt şi obiectivă a firmei dumneavoastra vă oferim serviciul de analiza de fond numit AUDIT TEHNOLOGIC în urma căruia vom putea determina reperele esenţiale ale strategiei firmei în perioada urmatoare şi profilul structurat al managenentului fundamentat pe active necorporale ce alcatuiesc PROPRIETATEA INTELECTUALĂ a companiei dumneavoastră.

În urma acestui audit vom fi în măsură să vă punem la dispoziţie :

  • furnizarea de date si informatii despre produse si tehnologii din literatura de brevete si legate de un anumit produs sau tehnologie de interese pentru activitatea companiei;
  • furnizare de informaţii în legatură cu tehnologii pentru licenţiere, potentiali furnizori de tehnologie, parteneri de afaceri sau cercetatatori;
  • furnizare de informaţii privind aspectele cantitative ale aparitiei unor documente de brevet de inventie ale unor companii , domeniile pe care acestea le acopera incluzand informatii despre marci asociate si desene sau modele industriale .
  • furnizare de date cu privire la brevete relevante care au expirat şi tehnologie care a intrat în domeniul public;
  • furnizare de informaţii cu privire la posibilitatea dezvoltarii de produse noi pe baza tehnologiilor existente;
  • furnizare de informaţii cu privire la retehnologizarea producţiei, asimilarea unor produse brevetate sau în curs de brevetare .

Implementarea şi valorificarea acestor informaţii ,consultanţa de specialitate în domeniul proprietaţii intelectuale, realizarea investiţiilor necesare în infrastructură, utilaje, echipamente, personal sunt proiecte care pot fi finanţate în cadrul programului integrat PATENTLINE un concept care sprijină viitoarele dumneavoastră afaceri.