Societatea LOYAL PARTNERS AGENŢIE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ a fost fondată în anul 1995, cu scopul de a răspunde solicitărilor tot mai pregnante ale persoanelor fizice şi juridice, în vederea asistării şi reprezentării acestora în probleme de proprietate industrială-intelectuala.

Pregătirea şi profesionalismul specialiştilor din cadrul firmei cât şi implicarea activă a acestora în problemele din domeniul protecţiei proprietăţii industriale au consolidat imaginea firmei în plan local, regional si în plan internaţional.

Din martie 2003, firma este competentă să asigure reprezentarea clienţilor în procedurile în faţa Oficiului European de Brevete iar de la 01.01.2007 are calitatea de a reprezenta clienţii români şi străini în procedurile privind marca comunitară.

Loyal Partners - Agenţie de Proprietate Intelectuală - Galaţi, România - Asigură reprezentarea şi consultanţa juridică în dobândirea şi apărarea drepturilor lor de proprietate industrială pentru brevete de invenţie, desene şi modele industriale, mărci şi indicaţii geografice, topografii de circuite integrate

pti