Modelul de utilitate protejează, în condiţiile legii orice invenţie tehnică, cu condiţia să fie nouă, să depasească nivelul simplei îndemanări profesionale şi să fie susceptibilă de aplicare industrială. Condiţiile pentru acordarea modelelor de utilitate sunt mai puţin restrictive, "activitatea inventivă" putând fi mai redusă sau chiar absentă iar procedura de acordare fiind, în general, mai rapidă şi mai simplă decat pentru acordarea brevetelor. Deasemenea, nivelul tax ...

Poate face obiectul certificatului suplimentar de protecţie, în condiţiile legii, orice produs protejat pe teritoriul României printr-un brevet de invenţie în vigoare şi care, înainte de punerea pe piaţă, a fost autorizat ca medicament sau ca produs fitosanitar. Cererea pentru eliberarea certificatului trebuie să fie depusă la OSIM în termen de 6 luni, cu incepere de la data la care produsul a obţinut prima autorizaţie valabilă, eliberată de autoritatea competentă, pentru pune ...

Drepturile amelioratorului asupra noilor soiuri de plante din toate genurile si soiurile sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei prin eliberarea unui brevet de soi. ...

Algoritmele matematice care stau la baza functionalitaţii programelor de calculator, pot fi protejate prin brevet doar dacă sunt asociate unor solutii tehnice ce pot rezolva, prin aplicare, o problema tehnică. Codul obiect şi codul sursa al unui program de calculator pot fi protejate prin dreptul de autor. În practica juridică a OFICIULUI EUROPEAN DE BREVETE se are în vedere că o invenţie implementată cu ajutorul calculatorului implică o activitate inventivă dacă aduce o contribu ...

Convenţia Brevetului European Prin ratificarea în Parlamentul României a Legii nr. 61 2002, ţara noastră a devenit stat contractant la Convenţia Brevetului European, începând cu data de 01.03.2003, eveniment ce are drept principale efecte următoarele: orice cerere internaţională depusă pe ulterior datei de 01.03.2003 şi care conţine o desemnare pentru un brevet european, va conţine în mod automat şi desemnarea României pentru un brevet european; începând cu această da ...

Prin tratatul de cooperare în domeniul brevetelor se oferă posibilitatea şi avantajul ca într-o singură cerere internaţională să poata fi obţinuta pentru invenţia propusă o protecţie în mai multe ţării. Servicii: Reprezentarea în faţa oficiului receptor al PCT (Tratatul Internaţional de Cooperare în domeniul brevetelor); Elaborarea descrierilor de brevet de invenţie şi a întregii documentaţii necesare pentru depunerea cererii la oficiile naţionale ori regionale din s ...

Câteva dintre cerinţele legislaţiei româneşti privind protejarea unei invenţii Depunerea unei cereri de brevet de invenţie Cererea de brevet de invenţie va fi depusă de orice persoană fizică sau persoană juridică, română sau străină, care are reşedinţa sau sediul într-o ţară membră a Convenţiei de la Paris. Solicitantul va depune cererea în limba română. Solicitanţii străini pot depune descrierea şi revendicările într-o limbă străină dacă, în termen de 2 l ...