Servicii: consiliere şi reprezentare în faţa instanţelor judecatoresti şi organelor judiciare de orice grad cu privire la apărarea drepturilor de proprietate industrială-intelectuală; consultanţă juridica de specialitate în scopul evitării oricărei atingeri adusă de către terţe persoane drepturilor titularului unei mărci, desen/model industrial, brevet de invenţie, drept de autor sau drepturi conexe; reprezentare şi consultanţă juridică pentru procedurile legale priv ...