1.Cercetări documentare în domeniul mărcilor:

 • verificarea disponibilitaţii la înregistrare ca marcă a unei denumiri şi raportarea anterioritaţilor;
 • analiza statutului juridic al unei mărci;
 • supravegherea periodica a concurenţei pentru portofoliul unui titular;

2. Cercetări documentare în domeniul desenelor/modelelor industriale:

 • verificare disponibilitaţii la înregistrare ca desen/model industrial a unui desen sau a unei forme estetice şi raportarea anterioritaţilor;
 • analiza situaţiei juridice a unui certificat de înregistrare a unui desen sau model industrial;
 • cercetare în vederea evitării contrafacerii;
 • cercetarea riscului de contrafacere a unui desen/ model industrial pe un anumit teritoriu.

3. Cercetări documentare în domeniul brevetelor:

 • verificare unei invenţii din punct de vedere al brevetabilitaţii;
 • cercetări de portofoliu de brevete al unui titular sau inventator;
 • supraveghere a concurenţei;
 • cercetări asupra riscului de contrafacere;
 • cercetarea situatiei juridice a unui brevet de inventie

4. AFACERI PRIN BREVETE:

Orientarea unei firme către cerinţele pieţei este o condiţie obligatorie pentru existenţa acesteia cu atat mai mult in actuala conjunctura economica in care dorinta omenirii spre o viata mai buna s-a transformat intr-a cursa fara sfarsit pe un traseu plin de obstacole catre un ideal conturat de necesitatea stringenta de a solutiona cu prioritate problemele lumii contemporane.

Soluţiile problemelor actuale în ceea ce priveste criza energetica, poluarea mediului înconjurator, creşterea speranţei de viaţa prin abordarea unor noi produse şi tehnici de tratament medical, eficientizarea domeniului agriculturii, creşterea randamentului industriei producatoare de maşini prin reducerea costurilor îşi pot găsi rezolvarea în rezultatele cercetării în perfecţionarea mecanismelor de transfer de tehnologie.

 

Un rol deosebit de important în soluţionarea acestei probleme îl are BREVETUL DE INVENŢIE care alături de celelalte titluri de proprietate industrială conferă titularilor şi succesorilor un drept exclusiv de exploatare a invenţiei brevetate dar şi garanţia că posedă o tehnologie avansată, performantă care să se constituie într-un avantaj concurenţial decisiv.

Avantajele care rezulta din valorificarea brevetelor de invenţie sunt:

-poziţia puternică pe piaţa şi avantajul asupra firmelor concurente prin prisma dreptului exclusiv de exploatare

-profit şi randament superior al investiţiilor

-accesul la tehnologie şi la noi pieţe de desfacere prin transfer tehnologic

-diminuarea riscurilor de contrafacere

-creşterea capacitaţii de atragere a fondurilor la costuri reduse

-posibilitatea reală şi eficientă de lupta împotriva competitorilor neloiali
 

În sensul celor dezvoltate mai sus firma noastră îsi propune în cadrul serviciilor de cercetari documentare să furnizeze clienţilor informaţiile necesare şi tehnicile de valorificare a acestora astfel încat clientul să fie în măsură să ia decizia cea mai potrivită cu privire la strategia de dezvoltare a companiei sale pe termen mediu şi lung.

Pentru a selecta şi identifica informaţiile cu cel mai mare grad de selecţie şi care să poată fi utilizate cu un randament maxim în situaţia de fapt şi obiectivă a firmei dumneavoastră vă oferim servicii de analiză de fond numit AUDIT TECHNOLOGIC în urma căruia vom putea determina reperele esenţiale ale strategiei firmei în perioada următoare şi profilul structurat al managementului fundamentat pe active necorporale ce alcatuiesc PROPRIETATEA INTELECTUALĂ a companiei dumneavoastra

În urma acestui audit vom fi în măsură să vă punem la dispoziţie:

 • furnizarea de date cu privire la activitaţile de cercetare -dezvoltare ale concurenţei şi ale viitorilor competitori si cu privire la tendintele curente intr-un domeniu tehnologic dat;
 • furnizare de informaţii în legatură cu tehnologii pentru licenţiere, potentiali furnizori de tehnologie, parteneri de afaceri sau cercetatatori;
 • furnizare de informaţii cu privire la posibile nişe de piaţa, în ţară şi în străinatate in domenii de interes;
 • furnizare de date în legatură cu brevete relevante aparţinând unor terţi pentru a va asigura că produsele dumneavoastă nu le incalca;
 • furnizare de date cu privire la brevete relevante care au expirat şi tehnologie care a intrat în domeniul public;
 • furnizare de informaţii cu privire la posibilitatea dezvoltarii de produse noi pe baza tehnologiilor existente;
 • furnizare de informaţii cu privire la retehnologizarea producţiei, asimilarea unor produse brevetate sau în curs de brevetare .


Implementarea şi valorificarea acestor informaţii, consultanţa de specialitate în domeniul proprietăţii intelectuale, realizării investiţiilor în infrastructură, utilaje, echipamente, personal sunt proiecte care pot fi finanţate în cadrul programului integrat PATENTLINE un concept care sprijină viitoarele dumneavoastră afaceri.