Marca este un semn distinctiv, susceptibil de reprezentare grafică, servind la deosebirea produselor şi serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altei persoane. Pot constitui mărci următoarele semne distinctive: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma produsului sau a ambalajului ori combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie de acestor semne.
Condiţiile legale esenţiale prevăzute de Legea 84 / 1998 republicata privind înregistrarea mărcilor şi a indicaţiilor geografice sunt:
1. Publicarea mărcilor
In termen de o luna de la data primirii cererii de inregistrare a marcii Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci examineaza daca sunt indeplinite conditiile de inregistrare si in caz afirmativ atribuie data de depozit cererii si se publica in format electronic, in maximum 7 zile de la data depunerii in conditiile de aplicare a regulamentului prezentei legi.
2. Opoziţia
În termen de 2 luni de la data publicării cererii de inregistrare a marcii, poate formula observatii privind cererea de inregistrare a marcii pentru motivele absolute de refuz, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci notorii, precum şi titularul unui drept anterior cu privire la imaginea sau numele patronimic, la o indicaţie geografică protejată, un desen sau model industrial protejat sau un drept de autor, precum şi orice altă persoană interesată.
In termen de 2 luni de la data publicarii cererii de inregistrare a marcii, orice persoana poate formula opozitie la inregistrarea marcii pentru motivele relative de refuz.
3. Contestaţia
Potrivit reglementărilor legale, deciziile OSIM privind înregistrarea mărcilor pot fi contestate la acest oficiu de către solicitantul înregistrării mărcii sau, după caz, de către titularul mărcii, în termen de 30 de zile de la comunicare, sau dupa caz, de la publicarea inregistrarii marcii ori a indicatiei geografice, cu plata taxei legale.
Deciziile OSIM privind înscrierea cesiunii sau a licenţei în Registrul Mărcilor pot fi contestate la acest oficiu de persoanele interesate, în termen de 30 de zile de la comunicare sau, după caz, de la publicarea acestora.
4. Înregistrarea mărcii
Cu privire la acest aspect, Legea 84 / 1998 republicata prevede că, daca in urma examenarii cererii OSIM constata indeplinirea conditiilor legale, decide inregistrarea marcii. Marca se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, in format electronic in maxim doua luni de la data deciziei de inregistrare , iar OSIM eliberează certificatul de înregistrare a mărcii, numai dupa plata taxei de publicare si eliberare.
5. Limitarea efectelor mărcii
Titularul unei mărci nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială:
a) numele sau adresa titularului;
b) indicaţii care se referă la specia, calitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, perioada de fabricaţie a produsului ori perioada prestării serviciului sub marcă sau alte caracteristici ale acestora;
c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile.
6. Forcluziunea prin toleranţă
Legea 84 / 1998 republicata, în cuprinsul art. 48(1), prevede că titularul unei mărci anterioare, care cu ştiinţă a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani folosirea unei mărci ulterior înregistrată, nu poate să ceară anularea şi nici să se opună folosirii mărcii ulterioare, pentru produsele şi serviciile pentru care această marcă ulterioara a fost folosită, afară numai dacă înregistrarea mărcii ulterioare a fost cerută cu rea-credinţă.
7. Anularea
O marcă înregistrată poate fi anulată dacă aceasta nu a facut obiectul folosirii pentru o perioada neîntrerupta de 5 ani , şi dacă înregistrarea acesteia aduce prejudicii titularului unor drepturi anterioare sau a fost înregistrată cu rea credinţa;

Servicii:

 • Cercetare a disponibilităţii la înregistrare a mărcii;
 • Elaborarea documentaţiei necesare înregistrării mărcii în România;
 • Formularea de răspunsuri la avize de refuz emise de către examinatorii OSIM;
 • Formularea şi susţinerea contestaţiilor împotriva deciziilor OSIM;
 • Formularea răspunsului la opoziţiile depuse de către terţe persoane împotriva înregistrării mărcii clientului în România;
 • Formularea şi înregistrarea opoziţiilor la înregistrarea mărcilor similare;
 • Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea unui consimţământ;
 • Întocmirea documentaţiei necesare pentru reînnoirea unei mărci;
 • Formularea de notificări pentru sesizarea şi oprirea contrafacerii unei mărci;
 • Reprezentare şi asistenţă pentru toate procedurile în faţa OSIM;
 • Întocmirea şi negocierea contractelor de licenţa şi de cesiune a mărcilor;
 • Supravegherea mărcilor care aduc atingere mărcii clientului;
 • Reprezentarea în faţa instanţelor pentru acţiuni în decădere şi anularea mărcilor;
 • Reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti şi organe de urmarire penală pentru acţiuni în contrafacere şi concurenţă neloială aspura mărcilor;
 • Expertize judiciare şi extrajudiciare;
 • Evaluarea marcilor;
 • Analiza preînregistrare şi postînregistrare de creştere profit prin politica de marcă.