Marca internaţională este marcă înregistrata în orice stat membru al ARANJAMENTULUI DE LA MADRID sau PROTOCOLULUI DE LA MADRID unde solicitantul are un interes comercial.

Sistemul mărcii internaţionale este independent de sistemul mărcii comunitare şi naţionale.

Prin sistemul mărci internaţionale se pot obţine simultan mărci naţionale şi comunitare.

Servicii:

  • Servicii de cercetare a disponibilităţii la înregistrare a mărcii;
  • Elaborarea documentaţiei necesare înregistrării mărcii la Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietaţii Intelectuale;
  • Formulări de răspunsuri şi note de corespondenţă cu mandatarii străini;
  • Formulări de răspunsuri la notificările oficiilor naţionale, internaţionale;
  • Formularea de răspunsuri la avize de refuz emise de către examinatori;
  • Formularea şi depunerea de opoziţii la o cerere de marca internaţională publicată care aduce atingere mărcii clientului;
  • Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea unui consimţământ;
  • Întocmirea documentaţiei necesare pentru reînnoirea unei mărci.