Marca comunitară este un semn care identifică şi diferentiază produsele şi serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele ale unei alte persoane şi asupra căruia titularul are un drept exclusiv valabil pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Sistemul mărcii comunitare constituie un sistem independent de sistemele naţionale si internationale de protecţie a mărcilor.

La înregistrarea mărcii comunitare se poate beneficia de vechimea mărcii naţionale.

O marcă comunitara care nu a putut fi înregistrată va putea fi transformată în mărci naţionale în statele unde marca nu a fost respinsă.

Servicii:

  • Servicii de cercetare a disponibilităţii la înregistrare a mărcii comunitare;
  • Elaborarea documentaţiei necesare înregistrării mărcii la Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă;
  • Formulări de răspunsuri şi note de corespondenţă cu mandatarii străini;
  • Formulări de răspunsuri la notificările oficiilor naţionale şi comunitare;
  • Formularea de răspunsuri la avize de refuz emise de către examinatorii;
  • Formularea şi depunerea opoziţiei la o cerere de marcă comunitară publicată care aduce atingere mărcii clientului;
  • Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea unui consimţământ;
  • Întocmirea documentaţiei necesare pentru reînnoirea unei mărci.