Servicii:

  • consiliere şi reprezentare în faţa instanţelor judecatoresti şi organelor judiciare de orice grad cu privire la apărarea drepturilor de proprietate industrială-intelectuală;
  • consultanţă juridica de specialitate în scopul evitării oricărei atingeri adusă de către terţe persoane drepturilor titularului unei mărci, desen/model industrial, brevet de invenţie, drept de autor sau drepturi conexe;
  • reprezentare şi consultanţă juridică pentru procedurile legale privind apararea drepturilor conferite de un brevet, o marcă înregistrată, design industrial, drept de autor; actiuni pentru combaterea contrafacerii si a concurenţei neloiale;
  • asistenţă juridică şi reprezentare pentru procedurile ce privesc anularea brevetelor de invenţie, a mărcilor înregistrate sau a desenelor/modelelor industriale;
  • asistenţă juridică şi reprezentare in actiuni privind respectarea drepturilor de proprietate industriala la frontiera;
  • negocieri în vederea soluţionării amiabile a unor litigii cât şi pentru transmiterea de drepturi de proprietate intelectuală prin contracte de licenţa, cesiune, transfer de tehnologie, franciza;
  • asistenţă juridică în vederea trimiterii corespondenţei de avertizare asupra unor potenţiale încălcări ale dreptului titularului sau contrafaceri; pregătirea răspunsurilor la acest tip de corespondenţă, primită de către client;
  • expertize judiciare si extrajudiciare
  • asistenţa juridică şi reprezentare pentru soluţionarea litigiillor ca urmare a coliziunii dintre mărci/ nume comerciale/ nume de domenii//indicaţii geografice.