Desenul sau modelul industrial reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei parţi din acesta, redat în două sau în trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale ale produsului în sine şi/sau ornamentaţia acestuia.

Desenul sau modelul industrial poate fi înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în măsura în care este nou şi are un caracter individual.

Un desen sau model industrial este considerat nou dacă nici un alt desen sau model industrial identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau dacă a fost revendicată prioritatea înaintea datei de prioritate.

Se consideră că desenele sau modelele industriale sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce priveşte detaliile nesemnificative.

Se consideră că un desen sau model industrial are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de către orice desen sau model industrial făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înainte de data de prioritate.

Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine autorului desenului sau modelului industrial, ori succesorului său în drepturi, pentru desenele şi modelele industriale create în mod independent.

Dacă mai multe persoane au creat acelaşi desen sau model industrial, independent una de alta, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine aceleia care a depus cea dintâi cererea de înregistrare la OSIM sau, dacă o prioritate a fost recunoscută, aceleia a cărei cerere are cea mai veche dată de prioritate.

Se consideră că nu s-a produs o divulgare a desenului / modelului industrial ca urmare a unui abuz faţă de autor sau de succesorii săi în drepturi, în perioada de 12 luni care precede data de depunere a cererii sau data de prioritate.

Perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a desenului / modelului industrial este de 10 ani de la data constituirii depozitului naţional reglementar şi poate fi reînnoită pe 3 perioade succesive de 5 ani, deci în total 25 de ani.

Pentru a înregistra un desen sau model industrial sunt necesare următoarele:
a) Solicitarea expresă de înregistrare a desenului sau modelului industrial;
b) Datele de identificare a solicitantului;
c) Indicarea produselor în care este încorporat desenul sau modelului industrial, dacă e cazul;
d) Numele autorilor sau o declaraţie pe răspunderea solicitantului că autorii desenului sau modelului industrial au renunţat la dreptul de a fi menţionaţi în cerere şi / sau în publicaţiile desenului / modelului industrial;
e) Reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial;
f) Forma de constituire, pentru persoanele juridice;
g) Actele de prioritate, în cazul în care se invocă una dintre priorităţile prevăzute de lege;
h) Declaraţia de noutate indicând informaţiile care, după cunoştinţa solicitantului, permit să se dovedească îndeplinirea condiţiilor de acordare a protecţiei desenului / modelului industrial pentru care se solicită protecţia.