Este desenul sau modelul industrial înregistrat în oricare stat membru al Aranjamentului de la Haga unde solicitantul are un interes comercial.

Servicii:

 • Servicii de cercetare a disponibilitatii desenului sau modelului industrial;
 • Elaborarea documentaţiei necesare înregistrării desenului sau modelului industrial în România;
 • Formulări de răspunsuri şi note de corespondenţă cu mandatarii străini;
 • Formulări de răspunsuri la notificările oficiilor naţionale, internaţionale şi comunitare;
 • Formularea de răspunsuri la obiectii emise de OSIM ;
 • Formularea şi susţinerea contestaţiilor împotriva deciziilor OSIM;
 • Formularea răspunsului la opoziţiile depuse de către terţe persoane împotriva înregistrării desenului sau modelului industrial în România;
 • Întocmirea documentaţiei necesare pentru reînnoirea certificatului desenului sau modelului industrial ;
 • Formularea de notificări pentru sesizarea şi oprirea contrafacerii unui desen sau model industrial;
 • Elaborarea şi transmiterea cererilor pentru protecţia internaţională a desenelor sau modelelor industriale;
 • Reprezentare şi asistenţă pentru toate procedurile în faţa OSIM privind protecţia desenelor si modelelor industriale;
 • Reprezentare şi asistenţă pentru toate procedurile privind protecţia internationala si comunitara desenelor si modelelor industriale;
 • Întocmirea şi negocierea contractelor de licenţa şi cesiune a dsenelor sau modelelor industriale;
 • Formulări de opoziţii privind înregistrarea desenelor sau modelelor industriale;
 • Formulări de contestaţii privind desenele sau modelele industriale;
 • Reprezentarea în fata instantelor judecatoresti pentru anularea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial;
 • Reprezentare juridică in fata instantelor judecatroresti si a organelor de urmarire penala în toate litigiile privind drepturile asupra desenelor sau modelor industriale.