Poate face obiectul certificatului suplimentar de protecţie, în condiţiile legii, orice produs protejat pe teritoriul României printr-un brevet de invenţie în vigoare şi care, înainte de punerea pe piaţă, a fost autorizat ca medicament sau ca produs fitosanitar.

Cererea pentru eliberarea certificatului trebuie să fie depusă la OSIM în termen de 6 luni, cu incepere de la data la care produsul a obţinut prima autorizaţie valabilă, eliberată de autoritatea competentă, pentru punerea pe piaţa în România sau în Comunitatea Europeană a medicamentului ori a produsului de uz fitosanitar.

Certificatul produce efecte, cu începere de la data expirarii duratei legale a brevetului de bază pentru o durata egală cu perioada cuprinsă între data depozitului cererii de brevet şi data eliberării primei autorizaţii de punere pe piaţa în Comunitatea Europeană a medicamentului sau a produsului de uz fitosanitar, redusă cu o perioadă de 5 ani.