Convenţia Brevetului European

Prin ratificarea în Parlamentul României a Legii nr. 61 2002, ţara noastră a devenit stat contractant la Convenţia Brevetului European, începând cu data de 01.03.2003, eveniment ce are drept principale efecte următoarele:

  • orice cerere internaţională depusă pe ulterior datei de 01.03.2003 şi care conţine o desemnare pentru un brevet european, va conţine în mod automat şi desemnarea României pentru un brevet european;

începând cu această dată, naţionalii şi rezidenţii din România vor putea să înregistreze cererile internaţionale şi la Oficiul European de Brevete (OEB), în calitate de oficiu receptor, rol îndeplinit până la acea dată doar de OSIM şi Biroul Internaţional al OMPI (Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală).

Pentru toate cererile de brevete europene, depuse după data de 15.10.1996 dar înainte de 01.03.2003, procedura care se aplică este cea a înregistrării brevetului european extins în România.

Un brevet european extins înseamnă un brevet european în care s-a solicitat extinderea efectelor în România.

Conform prevederilor Acordului de Cooperare în domeniul brevetelor (PCT), o cerere de brevet european şi un brevet european care sunt extinse pentru România, vor avea acelaşi efect şi vor fi supuse aceloraşi condiţii ca o cerere naţională sau un brevet naţional acordat în conformitate cu legea română privind brevetele de invenţie.

Pentru cererile de înregistrare a brevetelor europene, depuse după data de 01.03.2003, procedura aplicată este aceeaşi ca la înregistrarea brevetelor europene.

VALIDAREA BREVETULUI EUROPEAN ÎN ROMANIA

Pentru ca un brevet european să îi confere proprietarului aceleaşi drepturi ca un brevet naţional acesta trebuie să fie validat. Cererea de validare a unui brevet european trebuie înaintată alături de traducerea în limba română a descrierii brevetului şi plata taxei de publicare în termen de trei luni de la data publicării brevetului european.

O cerere de brevet european publicată va conferi provizoriu protecţia conform legii române de brevete, de la data la care o traducere în limba româna a revendicărilor din cererea de brevet european a fost publicată la OSIM.

Servicii:

  • Întocmirea şi înregistrarea documentaţiei cererii de brevet european la Oficiul European de Brevete;
  • Reprezentarea intereselor clienţilor în faţa Oficiului European de Brevete (pe perioada până la obţinerea protecţiei şi dupa obţinerea protecţie);
  • Consiliere şi formularea de răspunsuri la notificarile examinatorului din partea Oficiului European de Brevete;
  • Formularea de contestaţii împotriva deciziilor OEB;
  • Validarea brevetului european în România.